top of page

Persondata Politik GDPR​​

Dataansvar


Dansk Svejseinspektion tilbyder, flere ydelser inden for mange forskellige områder og behandler i den forbindelse en del personoplysninger. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde, deltager i arrangementer, besøger vores hjemmeside eller i anden anledning er i kontakt med os. Dansk Svejseinspektion er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er som følger: Dansk Svejseinspektion, Fanøgade 1, 6700 Esbjerg Telefon: +45431326261, e-mail: info@d-s-i.dk, CVR: 38148273

Sådan behandler vi dine personoplysninger
 

Dansk Svejseinspektion behandler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Mængden og arten af personoplysninger vil variere afhængig af det enkelte formål.
Nedenfor er angivet de primære formål:

 

Produkter ydelser

Ved tilbudsgivning eller køb af produkter og serviceydelser kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, titel,

ansættelsessted, telefonnr., e-mailadresse, fødselsdato, kompetencer, uddannelse mv. Retsgrundlaget herfor er Dansk Svejseinspektions legitime interesse.

Markedsføring og nyhedsmail

Hvis du modtager nyhedsbreve eller markedsføring, behandler vi dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnumre, email-adresse og arrangementer. Behandlingen sker med det formål at kunne sende målrettet og relevant information baseret på dine interesser. Retsgrundlaget herfor er Dansk Svejseinspektions legitime interesse.

Arrangementer, netværksgrupper og lign.


Ved din tilmelding og deltagelse kan Dansk Svejseinspektion behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato mv. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse.
Retsgrundlaget herfor er Dansk Svejseinspektions legitime interesse.

Kurser og uddannelse


Hvis du deltager i kurser hos Dansk Svejseinspektion kan vi behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse mv. 
Retsgrundlaget herfor er Dansk Svejseinspektions legitime interesse. Herudover kan vi behandle CPR-nummer og helbredsoplysninger, hvis det er lovmæssigt påkrævet. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse og evt. udstede et certifikat eller lignende til dig.

Besøgende


Som besøgende Dansk Svejse Inspektion vil du blive registreret med navn, i kalendersystem, ligesom faciliteterne har videoovervågning. Denne indsamling af personoplysninger sker af sikkerhedshensyn. 
Retsgrundlaget herfor er Dansk Svejseinspektions legitime interesse. Ved besøg på www.d-s-i.dk indsamler vi din IP-adresse, information om operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, adfærd på vores hjemmesider mv. Behandlingen sker med det formål at kunne give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Retsgrundlaget herfor er Dansk Svejseinspektions legitime interesse.

 

Jobansøgere


Hvis du søger job hos Dansk Svejseinspektion kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, telefon, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse og øvrige oplysninger, der er medsendt i din ansøgning. Formålet med behandlingen er at vurdere og udvælge ansøgere. Retsgrundlaget herfor er Dansk Svejseinspektions legitime interesse.

Pligtige oplysninger


Når Dansk Svejseinspektion registrerer og behandler dine personoplysninger vil vi oplyse dig om det. Måden du oplyses på vil afhænge af i hvilken sammenhæng vi indsamler og behandler dine data, og du vil i alle tilfælde og som minimum blive oplyst via en henvisning til nærværende persondatapolitik.

Videregivelse af persondata indenfor EU/EØS


Dansk Svejseinspektion kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse eller opfylde eventuelle myndighed, kunde, standard- eller lovkrav krav. En sådan videregivelse kan være til koncernforbundne selskaber, samarbejdspartnere eller relevante myndigheder. Ved deltagelse i arrangementer, kurser og uddannelsesforløb kan dit navn og dit ansættelsessted endvidere optræde på den deltagerliste, som uddeles til de øvrige deltagere og eventuelle samarbejdspartnere for det pågældende arrangement.

 

Opbevaring og sletning


Dansk Svejseinspektion opbevarer dine personoplysninger i det, for formålet, nødvendige tidsrum. Dette varierer afhængigt af opgavens art og er beskrevet i interne procedurer og retningslinjer, der sikrer at ingen personoplysninger gemmes længere tid, end der er sagligt grundlag for det. Tidsrummet er fastsat ud fra en samlet vurdering af typen og mængden af personlysninger, Dansk Svejseinspektions legitime interesse samt opfyldelse af eventuelle kunde, standard- eller lovkrav. Jobansøgninger gemmes til stillingen er besat medmindre du har givet samtykke til andet.

 

Dine rettigheder


Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os. Henvendelser vedrørende dine rettigheder kan ske til os via email til info@d-s-i.dk

 

Tilbagekaldelse af samtykke

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag

Klagemulighed

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger har du ret til at indgive en klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk 
Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

bottom of page