top of page

Svejseteknisk Assistance

Praktisk samt teoretisk assistance ved svejsetekniske problematikker.

Assistancen er baseret på et stort materialekundskab og mange års erfaring med svejsetekniske spørgsmål og praktisk svejsearbejde.

​​

  • Tolkning af standarder og udbudsmateriale

  • Optimering og valg af udstyr

  • Udarbejdelse af WPS’ere og specifikationer

  • Problemløsning vedrørende produktionsudstyr samt optimering

Svejseteknisk rådgivning

Svejsekoordinering

Det er i dag obligatorisk at CE-mærke konstruktionskomponenter (byggevarer) i stål og aluminium i henhold til DS/EN 1090-1. 

 

Nu skal et svejseværksted have kvalificeret sin kvalitetsstyring og fabriksproduktionskontrol for fortsat at kunne levere byggevarer i stål og aluminium. 

​​

Kvalitetsstyring af svejsearbejdet kan følge DS/EN ISO 3834-serien, typisk niveau 2 ell.3 med relation i henhold til EN 1090's udførelsesklasser EXC 1 til 4.

Rådgivning om opbygning af kvalitetsstyringssystemet i værkstedet til det ønskede 3834-niveau.

 

Vi kan levere personale så jeres virksomhed kan opfylde formelle krav med henblik på kompetent svejsekoordineringspersonale.

Kvalificering af svejseprocedurer - også svejseprocedurer baseret på standardsvejseprocedurer, tidligere svejseerfaring og prøvede tilsatsmaterialer (EXC 2).

Svejsekoordinering

Certificering

Certificering af svejsere, operatører og PED godkendelse.

​​

Dansk SvejseInspektion certificerer svejsere i henhold til følgende standarder:

•    DS/EN ISO 9606-1    Stål
•    DS/EN ISO 9606-2    Aluminium og aluminiumlegeringer
•    DS/EN ISO 9606-3    Kobber og kobberlegeringer
•    DS/EN ISO 9606-4    Nikkel og nikkellegeringer
•    DS/EN ISO 9606-5    Titan og titanlegeringer, zirconium og zirconiumlegeringer
•    DS/EN ISO 14732      Mekaniseret og automatisk svejsning
 

Vi kan godkende svejsere og operatører til udførelse af endelige sammenføjninger af beholdere og rørsystemer iht. direktiv 2014/68/EU, "PED-direktivet".
 

Med et svejsecertifikat fra Dansk SvejseInspektion - eventuelt suppleret med PED-godkendelse - opfylder du kravene i blandt andet:
 

•    DS/EN 1090-serien
•    DS/EN ISO 3834-serien
•    DS/EN 13480
•    Danske Kraftværkers Fællesbetingelser

Certificering

WPQR/WPS

Kvalificering af svejseprocedureprøver WPQR/WPS. 

​​

Dansk SvejseInspektion certificerer svejsere i henhold til standarderne:


•    DS/EN ISO 15610        Kvalificering på baggrund af prøvede tilsatsmaterialer
•    DS/EN ISO 15611        Kvalificering på baggrund af tidligere erfaring
•    DS/EN ISO 15612        Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure
•    DS/EN ISO 15613        Kvalificering ved en præproduktionssvejseprøve
•    DS/EN ISO 15614-1    Svejseprocedureprøvning, lysbue- og gassvejsning af stål og lysbuesvejsning af nikkel og nikkellegeringer
•    DS/EN ISO 15614-2    Svejseprocedureprøvning, lysbuesvejsning af aluminium og aluminiumlegeringer
•    DS/EN ISO 15614-3    Svejseprocedureprøvning: lysbuesvejsning af legerede og lavt legerede støbejern
•    DS/EN ISO 15614-5    Lysbuesvejsning af titanium, zirconium og deres legeringer
•    DS/EN ISO 15614-6    Lysbue- og gassvejsning af kobber og kobberlegeringer
•    DS/EN ISO 15614-7    Påsvejsning
•    DS/EN ISO 15614-8    Svejsning af rør til rørplader
•    DS/EN ISO 15614-12  Punkt-, søm og projektionssvejsning
 

NDT- og DT-prøvning udføres som akkrediteret prøvning, hvilket betyder at Dansk SvejseInspektion kan levere international kvalificering af svejseprocedurer. Dette sikrer at vores kunder kan levere produkter, hvor der er tillid til dokumentationen af både ikke-destruktiv og destruktiv afprøvning. 


Vi kan godkende svejseprocedureprøver WPQR/WPS til sammenføjninger af beholdere og rørsystemer iht. direktiv 2014/68/EU, "PED-direktivet".

WPQR
Anchor HSE

Projektledelse og HSE-koordinering

Som noget helt nyt tilbyder Dansk SvejseInspektion at levere kompetent personale inden for området projektledelse og HSE-koordinering.


Projektledelse og HSE-koordinering er baseret på mange års erfaring med montage af energianlæg i såvel ind som udland. 

Svejseinspektion

Vi har erfaring med udførelse af svejsetilsyn på raffinaderier, kraftværker, medicinalfabrikker og hos en lang række leverandørvirksomheder i Danmark og udlandet.

​​

Svejsetilsyn før start af produktion
Dette er et kritisk tidspunkt for at sikre den rigtige kvalitet af produktet, uanset om du er bygherre eller leverandør.      

 

Vi kan deltage i:


•    Prækvalificering af leverandører - og af underleverandører
•    Gennemgang af krav til produktion og produkt sammen med bygherre og leverandør


Før svejsearbejdet starter, udfører vi review af: 


•    Kvalitetssystem for svejsearbejdet, inklusive svejseplaner og kontrolplaner
•    Svejsecertifikater og materialecertifikater
•    Procedurer for svejsning, varmebehandling og NDT
•    Gennemsyn af WPQR og WPS

 

Svejsetilsyn under svejsearbejdet
Vi er i marken, hvor der svejses. Vi tjekker: 


•    Materialer og tilsatsmaterialer, fugeforberedelse og ophæftning 
•    Svejseprocesdata under svejsning
•    Det færdige svejsearbejde
•    Varmebehandling og ikke-destruktiv prøvning


Svejsetilsyn efter afslutning af svejsearbejdet


•    Vi tjekker rørledninger ved at gennemgå det udførte arbejde 
•    Vi gennemgår slutdokumentationen og færdigbehandler alle afvigelser.

Svejseinspektion

Kurser

Dansk SvejseInspektion tilbyder kurser i svejseteknologi og kvalitet, herunder:

​​​​

  • Egenkontrol af svejste produkter, introduktion til Visuel test (ISO 5817).

  • PWHT varmebehandling af svejste samlinger hvor der tages udgangspunkt i varmebehandlingsreglerne i bla. krav til trykbærende anlæg og danske Kraftværkers Fællesbetingelser for svejsearbejde på rørsystemer 2002.

 

Samt øvrige virksomhedstilpassede kurser efter ønske og behov.

Kurser
bottom of page